Świadectwo Urszuli Mela wraz z synem Jankiem Archiwum