semipelagianizm Archiwum

  • … warto zauważyć, że Kościół odrzucił zarówno radykalne tezy Pelagiusza, jak i św. Augustyna – biskupa z Hippony. Zainteresowanym polecam tekst z orygenes.pl: […] Prawdziwym „złotym środkiem” i stanowiskiem, które […]

    Na marginesie sporu o wolną wolę

    … warto zauważyć, że Kościół odrzucił zarówno radykalne tezy Pelagiusza, jak i św. Augustyna – biskupa z Hippony. Zainteresowanym polecam tekst z orygenes.pl: […] Prawdziwym „złotym środkiem” i stanowiskiem, które […]