Rząd powinien zachować spokój i przejść do kontrataku Archiwum