Różaniec z ks. Jerzym Popiełuszko Archiwum

  • Różaniec z ks. Jerzym Popiełuszko TAJEMNICE BOLESNE (Fragmenty rozważań tajemnic bolesnych, które początkowo stanowiły treść niewygłoszonego kazania, przygotowanego na ostatnią Mszę świętą w Bydgoszczy, w parafii Świętych Polskich Braci Męczenników, […]

    Różaniec z bł. ks. Jerzym Popiełuszko

    Różaniec z ks. Jerzym Popiełuszko TAJEMNICE BOLESNE (Fragmenty rozważań tajemnic bolesnych, które początkowo stanowiły treść niewygłoszonego kazania, przygotowanego na ostatnią Mszę świętą w Bydgoszczy, w parafii Świętych Polskich Braci Męczenników, […]