rosyjska agentura Archiwum

  • Funkcjonowanie w Polsce rosyjskiej agentury wpływu * * * * * Kto promuje Rosję? Działalność Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej, które ubolewa nad zniszczeniem warszawskiego pomnika Braterstwa Broni Polsko-Sowieckiej, jest świadectwem funkcjonowania […]

    Funkcjonowanie w Polsce rosyjskiej agentury wpływu

    Funkcjonowanie w Polsce rosyjskiej agentury wpływu * * * * * Kto promuje Rosję? Działalność Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej, które ubolewa nad zniszczeniem warszawskiego pomnika Braterstwa Broni Polsko-Sowieckiej, jest świadectwem funkcjonowania […]