PO dzieli społeczeństwo zgodnie z sowieckimi wzorcami Archiwum