Placówka NATO czy lodziarnia PO? Archiwum

  • Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO nigdy nie było i nie jest placówką NATO, ale nazwę bez wątpienia ma bardzo ładną. Jak wiemy Kontrwywiad działa często pod tzw. przykrywką, którą stanowią fałszywe […]

    Placówka NATO czy lodziarnia PO?

    Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO nigdy nie było i nie jest placówką NATO, ale nazwę bez wątpienia ma bardzo ładną. Jak wiemy Kontrwywiad działa często pod tzw. przykrywką, którą stanowią fałszywe […]