pastorałki Archiwum

  • . Christus natus est nobis! Chrystus nam się narodził! _______ . Leży w ubogim żłobie Malusieńki Bóg-Człowiek Z Maryi Panny zrodzony… Przyszedł z Miłości, Pełen Światłości. Przyszedł nam Niebo otworzyć. […]

    Leży w ubogim żłobie…

    . Christus natus est nobis! Chrystus nam się narodził! _______ . Leży w ubogim żłobie Malusieńki Bóg-Człowiek Z Maryi Panny zrodzony… Przyszedł z Miłości, Pełen Światłości. Przyszedł nam Niebo otworzyć. […]