orędzie 30.03.2013 Archiwum

  • “Ja dobrze wiem, co znaczy niezrozumienie, fałszywe świadectwo, poniżenie, samotność oraz ból. Dlatego Moje macierzyństwo i Moja matczyna troska powinny napełnić was pewnością co do Mojej matczynej opieki.”   30 […]

    Orędzie Adama-człowieka z 30 marca 2013 r.

    “Ja dobrze wiem, co znaczy niezrozumienie, fałszywe świadectwo, poniżenie, samotność oraz ból. Dlatego Moje macierzyństwo i Moja matczyna troska powinny napełnić was pewnością co do Mojej matczynej opieki.”   30 […]