oficer prowadzący Archiwum

  • za: http://zagozda.neon24.pl/post/106103,komorowski-odznaczyl-niemieckiego-szpiega   Rüdiger Freiherr von Fritsch-Seerhausen pełnił rolę oficera prowadzącego i przygotował miejsce przy tzw. okrągłym stole dla solidarnościowej opozycji. Bardzo ciekawych rzeczy można dowiedzieć się zaglądając na internetowe […]

    Komorowski odznaczył niemieckiego szpiega!

    za: http://zagozda.neon24.pl/post/106103,komorowski-odznaczyl-niemieckiego-szpiega   Rüdiger Freiherr von Fritsch-Seerhausen pełnił rolę oficera prowadzącego i przygotował miejsce przy tzw. okrągłym stole dla solidarnościowej opozycji. Bardzo ciekawych rzeczy można dowiedzieć się zaglądając na internetowe […]

Psalm responsoryjny

Ps 22
Ps 22 (21), 26b-27. 28 i 30ab. 30c-32 (R.: por. 27b)Chwalić Cię będą, którzy Cię szukająWypełnię moje śluby wobec czcicieli Boga. *Ubodzy będą jedli i zostaną nasyceni,będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają: *«Serca wasze niech żyją na wieki».Chwalić Cię będą, którzy Cię szukająPrzypomną sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi, *oddadzą Mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie.Jemu się pokłonią wszyscy śpiący w ziemi, *przed Nim zegną się wszyscy, którzy staną się prochem.Chwalić Cię będą, którzy Cię szukająMoja dusza będzie żyła dla Niego, †potomstwo moje Jemu będzie służyć, *przyszłym pokoleniom o Panu opowie.I sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, †który się narodzi: *«Pan to uczynił».Chwalić Cię będą, którzy Cię szukają

Śpiew przed Ewangelią

Mt 8, 17
Alleluja, alleluja, allelujaJezus wziął na siebie nasze słabościi dźwigał nasze choroby.Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Mk 5, 21-43
Słowa Ewangelii według Świętego MarkaGdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg jeziora Genezaret, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: «Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła». Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd na Niego napierał.A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele wycierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Posłyszała o Jezusie, więc weszła z tyłu między tłum i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: «Żebym choć dotknęła Jego płaszcza, a będę zdrowa». Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w swym ciele, że jest uleczona z dolegliwości.A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: «Kto dotknął mojego płaszcza?» Odpowiedzieli Mu uczniowie: «Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz: Kto Mnie dotknął». On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła.Wtedy kobieta podeszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, padła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: «Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź wolna od swej dolegliwości».Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: «Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?» Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do przełożonego synagogi: «Nie bój się, wierz tylko!» I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego.Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Widząc zamieszanie, płaczących i głośno zawodzących, wszedł i rzekł do nich: «Czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi». I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: «Talitha kum», to znaczy: «Dziewczynko, mówię ci, wstań!» Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia.Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział, i polecił, aby jej dano jeść.
więcej Słowa Bożego...