manipulacje językowe Archiwum

  •   Język jest żywą rzeczywistością. Zmienia się, ewoluuje, dostosowuje. Celem języka jest komunikacja, a nie ranienie. I jeśli ktoś mówi mi, że mój usus językowy go rani, to nie ma […]

    Lewicowy sufler, Terlikowski

      Język jest żywą rzeczywistością. Zmienia się, ewoluuje, dostosowuje. Celem języka jest komunikacja, a nie ranienie. I jeśli ktoś mówi mi, że mój usus językowy go rani, to nie ma […]