Lud Świątyni czyli Judejczycy Archiwum

  • Gdy Pompejusz Wielki (Gnaeus Pompeius Magnus), dowódca rzymski, w wyniku zwycięskich kampanii odebrał Judeę dynastii Seleucydów w 63 a.Ch.n., zmuszony został do oblężenia części zespołu miejskiego Jerozolimy, usytuowanego przy wzgórzu […]

    Lud Świątyni czyli Judejczycy

    Gdy Pompejusz Wielki (Gnaeus Pompeius Magnus), dowódca rzymski, w wyniku zwycięskich kampanii odebrał Judeę dynastii Seleucydów w 63 a.Ch.n., zmuszony został do oblężenia części zespołu miejskiego Jerozolimy, usytuowanego przy wzgórzu […]