list Piłsudskiego do Feliksa Perla Archiwum

  • Józef Piłsudski tak pisał we wrześniu 1908 roku do swojego przyjaciela i towarzysza walki Feliksa Perla:   „Mój Drogi,   Niegdyś obiecywałeś, że napiszesz nekrolog, gdy diabli mnie wezmą. Teraz, […]

    Czytanie cudzych listów bywa dobre

    Józef Piłsudski tak pisał we wrześniu 1908 roku do swojego przyjaciela i towarzysza walki Feliksa Perla:   „Mój Drogi,   Niegdyś obiecywałeś, że napiszesz nekrolog, gdy diabli mnie wezmą. Teraz, […]