Królowa Krajny w Byszewie Archiwum

  • W komentarzach na francuskim blogu ‘le grand reveil’ znalazłem (22 lipca) informację o pożarze w Lourdes. Nocą z soboty na niedzielę 10-tego lipca spłonęły kompletnie 3, a jedna została nadpalona, z […]

    Ogień z Lourdes na Krajnie

    W komentarzach na francuskim blogu ‘le grand reveil’ znalazłem (22 lipca) informację o pożarze w Lourdes. Nocą z soboty na niedzielę 10-tego lipca spłonęły kompletnie 3, a jedna została nadpalona, z […]