Kościół zagrodził drogę hitlerowskim kampaniom zdławienia prawdy Archiwum