Kiszczak — jedna z najbardziej zbrodniczych postaci Archiwum