Grzegorz Braun zgasił świece chanukowe za pomocą gaśnicy Archiwum