Gazeta Wyborcz nie lubi polskich bohaterów Archiwum