Dominikanie – obiekt inwigilacji permanentnej Archiwum