Dojna Polska – bez podziałów? Archiwum

  • W sobotę w Warszawie, korzystając ze swobody wyrażania poglądów, demonstrowali entuzjaści całkowitej utraty niepodległości przez Polskę na rzecz Unii posteuropejskiej. Uczestnicy wyrażali żywiołowo swoją nienawiść do zwolenników utrzymania stanu dotychczasowego, czyli […]

    Dojna Polska – bez podziałów?

    W sobotę w Warszawie, korzystając ze swobody wyrażania poglądów, demonstrowali entuzjaści całkowitej utraty niepodległości przez Polskę na rzecz Unii posteuropejskiej. Uczestnicy wyrażali żywiołowo swoją nienawiść do zwolenników utrzymania stanu dotychczasowego, czyli […]