długotrwałe zadania bojowe dla rosyjskich czołgów Archiwum