Czy uchwalenie Konstytucji 3 Maja było błędem? Archiwum