RODO

Zgodnie z gólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), oświadczamy:

1. Zbieranie danych osobowych.
W rozumieniu RODO daną osobową jest każda informacja, która nawet tylko pośrednio może pomóc w określeniu tożsamości danej osoby (np. adres IP, pseudonim, itp.).
Zakres danych zbieranych przez serwis internetowy ekspedyt.org (zwany dalej Portalem) dzieli się na trzy kategorie:
a) – dane anonimowych użytkowników przeglądających (odczytujących) strony html publikowane na Portalu,
b) – dane osób nie posiadających konta, ale umieszczających na Portalu komentarze,
c) – dane osób, które dokonały rejestracji i posiadają konto w Portalu.
W przypadku a) zbierane są:
– adresy IP,
– znaczniki czasu (timestamp) operacji http,
– dane udostępniane przez przeglądarkę (typ i wersja), znajdujące się w nagłówkach komunikatów http.
Wszystkie te dane zbierane są przez oprogramowanie portalu – nginx i WordPress i zapisywane w logach.
W przypadku b) dodatkowo zbierane są:
– adresy e-mail (nie są one weryfikowane) oraz pseudonimy.
W przypadku c) dodatkowo zbierane są:
– imiona i nazwiska (podawane dobrowolnie i bez weryfikacji przy rejestracji konta na Portalu),
– adresy e-mail są weryfikowane, czyli nie jest możliwe zarejestrowanie konta bez podania rzeczywistego i działającego konta e-mail.

2. Przetwarzanie danych osobowych.
Portal ekspedyt.org nie wykorzystuje i nie udostępnia danych osobowych żadnym podmiotom. Jedynymi osobami, które mają wgląd w dane osobowe zbierane przez oprogramowanie Portalu są administratorzy techniczni oraz moderatorzy. Wynika to z konstrukcji tego oprogramowania, na którą nie mamy wpływu.

3. Kontakt w sprawach dotyczących danych osobowych.
Na podstawie RODO mają państwo jako właściciele danych osobowych szereg praw, w tym – prawo do ochrony i prawo do usunięcia danych osobowych.
W związku z tym prosimy o kierowanie wszelkich pytań, wniosków oraz żądań na adres:
rodo@ekspedyt.org

4. Administrator danych osobowych.
Administratorem danych osobowych Portalu jest właściciel domeny ekspedyt.org – Marek Sas-Kulczycki

O autorze

Poprzednio - Asadow i "niepoczytalny?" (ze znakiem zapytania - niech Czytelnik osądzi sam).