Słowo od Jezusa (8), pilne

Nasz Pan Jezus Chrystus do Jennifer, 18 listopada 2021

Moje dziecko, proszę was Moje dzieci, abyście codziennie w Godzinie Miłosierdzia, począwszy od pierwszej niedzieli Adwentu i aż do Święta* Mojego Bożego Miłosierdzia, odmawiali jedną Koronkę za tych, którzy nie są przygotowani na spotkanie ze Mną w godzinie śmierci. Proszę was, Moje dzieci, abyście zwłaszcza w tej godzinie – jeśli to możliwe – zmówili jeden Różaniec z rozważaniami tajemnic prosząc o ochronę rodzin. Proszę was, Moje dzieci, abyście recytowali także modlitwę św. Michała o siłę i ochronę przed atakami wroga. Teraz idź i powiedz światu o moich prośbach, bo Ja jestem Jezus, a moje miłosierdzie i sprawiedliwość zwyciężą.

*24 kwietnia 2022

O autorze: Geminiano