Słowo od Jezusa (7)

Nasz Pan Jezus Chrystus do Jennifer, 15 listopada 2021
Moje dziecko, ten świat jest bardzo podzielony. Są tacy, którzy ufają ze strachu i są tacy, którzy boją się zaufać. Masz kochać Pana Boga swego całym swoim sercem, umysłem i duszą, całą swoją istotą bez zastrzeżeń. Gdy brakuje któregokolwiek z tych elementów, dusza nie może naprawdę ufać. Aby zaufać, musisz wszystko oddać. Zwróćcie uwagę na Adama i Ewę – mieli wszystko, a nie zaufali planowi mojego Ojca. Ten świat wkrótce zginie w wielkim chaosie z powodu braku zaufania i poddania się strachowi. Nie jestem Bogiem strachu, jestem Księciem Pokoju. Nadchodzą dni wielkiej żałoby. Wielu nie będzie w stanie prosić o Moje miłosierdzie, bo zwyczajnie o nim nic nie wiedzą. Matki będą wzdychać za swoimi dziećmi, a ojcowie płakać, ponieważ zobaczą, jak ślepo zaufali autorowi oszustwa. Ten świat bardzo potrzebuje Mojego Nawiedzenia. Ten świat musi przyjąć błagania Mojej Matki i rozpoznać, że tylko przez uchwycenie się Jej ręki zostaniecie poprowadzeni do Jej Syna, bo Ja jestem Jezus.

Dokąd pobiegniecie, moje dzieci, gdy wielka ściana wody spowoduje ukształtowanie nowej linii brzegowej a znane dotąd miasta przestaną istnieć? Gdzie schronisz się, gdy rozpocznie się wielkie trzęsienie, które odbije się echem po całym świecie? Gdy zaczną się prawdziwe bóle porodowe*, gdzie znajdziesz wsparcie, spostrzegłszy oszustwo, którego działaniu poddałeś swoją duszę? Moje dzieci, wasze jedyne schronienie jest w Moim Najświętszym Sercu. Czas poddać się prawdzie i odwrócić się od świata, który pragnie pożreć twoje serce, umysł i duszę. Diabeł używa [twojego] umysłu, aby oszukać ciało i uwięzić duszę. Jeśli pozwolicie Mi zamieszkać w waszym sercu a Duchowi Świętemu, żeby was prowadził, nie macie się czego obawiać. Teraz idź, bo Ja jestem Jezus, i miej pokój, bo Moje miłosierdzie i sprawiedliwość zwyciężą.

Źródło [tłumaczenie własne]

(*)w akcie tworzenia nowej ziemi i nowego nieba

Komentarz: Orędzie dane w dniu wspomnienia św. Leopolda III Margrabiego Austrii (+1136). Tego samego dnia (15 listopada 2021) zastosowano w całej Austrii areszt domowy osób odmawiających szprycowania kowidowego, czyli oddania czci Szatanowi.  W Kościele rzymskokatolickim czytano z 1 Księgi Machabejskiej między innymi te wersety: Król napisał zarządzenie dla całego swego państwa: «Wszyscy mają być jednym narodem i niech każdy porzuci swoje obyczaje». Wszystkie narody przyjęły ten rozkaz królewski, a nawet wielu Izraelitom spodobał się ten kult przez niego nakazany. Składali więc ofiary bożkom i znieważali szabat. [Król Antioch Epifanes może być uznany za patrona globalizmu, także jednej religii dla całego świata.] … a w okolicznych miastach judzkich pobudowano także ołtarze – ofiary kadzielne składano nawet przed drzwiami domów i na ulicach. [Szprycownicy ustawiają swoje warsztaty wszędzie: na stadionach, w supermarketach, na placach kościelnych i parkingach.]  …Księgi Prawa, które znaleziono, darto w strzępy i palono w ogniu. [Nagminne deptanie świeckich Konstytucji a także Prawa Kościelnego, w tym Konkordatu.] …Wyrok królewski pozbawiał życia tego, u kogo gdziekolwiek znalazła się Księga Przymierza, albo jeżeli ktoś postępował zgodnie z nakazami Prawa. [Odmowa szprycy, areszt domowy i uniemożliwienie zarobkowania dla wielu jest jak wyrok śmierci.]

O autorze: Geminiano