Słowo od Jezusa (4)

25.08.2021 [16:15] Jennifer notuje:

Moje dziecko, nie jestem Bogiem, który działa w pośpiechu, jestem raczej Bogiem cierpliwości, miłosierdzia i porządku. Ja jestem Tym, który oddziela dzień od nocy, chwasty od pszenicy, ciemność od światła. Nadszedł czas, abyście przygotowali wasze serca, Moje dzieci, ponieważ historia zaczyna się powtarzać dopiero wtedy, gdy jesteście z siebie zadowolone. Przyszedłem wam powiedzieć, że ludzkość wkroczyła w nowy czas, nową erę, w której chwasty są oddzielane od pszenicy; czas, kiedy dokona się wielkie oczyszczenie. Moje dziecko, Moje serce płacze, ponieważ tak wielu zostało sprowadzonych na manowce. Tak wielu pozwoliło, by strach przed wrogiem stłumił zdolność rozumowania i osądu, które wlałem w ich dusze. Miejcie się na baczności, Moje dzieci, bo karta historii się odwraca, a gdy to się stanie, nastąpi wielkie trzęsienie. Mury, które strzegły tego zła, zostaną zniszczone. Potrząsnę każdym zakątkiem ziemi. Narody upadną, rządy przestaną istnieć, gdy zwiedzenie, które zniewala Mój lud, zostanie usunięte. Ci, którzy wytrwali w swoich modlitwach, wierze i pozostają blisko sakramentów i przesłania Ewangelii, będą mieli odwagę pomagać tym, którzy są zagubieni. To będzie era, kiedy wezwę proroków zapisanych w Ewangelii, aby prowadzili ludzkość. Mówię wam, Moje dzieci, gdzie jest zamieszanie, tam jest diabeł, tam, gdzie nie ma pokoju, tam jest diabeł, gdy jesteś sparaliżowany strachem, tam jest diabeł. Jestem Bogiem ładu i pokoju. Gdzie lokujesz swoje zaufanie? W świecie, który stara się zniszczyć twoją duszę, czy w twoim Mesjaszu, bo Ja jestem Jezus, zbawiciel świata. Teraz idź i bądź w pokoju, bo Moje miłosierdzie i sprawiedliwość zwyciężą.

Odsłony: 12

O autorze: Geminiano